П`ятниця, 25.05.2018, 07:49
Вітаю Вас Гость | RSS
Форма входу
Категорії розділу
Мої статті [6]
Спорт [2]
Інформація про спортивні заходи, які відбулися чи проведення яких заплановано найблищим часом
Економіка [6]
Економічна інформація
Соціальна сфера [3]
Соціальна сфера
Транспорт [1]
Перевезення пасажирів в місті Нововолинську
Міжнародне співробітництво [0]
Міжнародна співпраця міської ради
Культура [1]
Інформація про діяльність працівників культури міста
Історія [9]
Матеріали присвячені історії міста та його мешканців
Місцеве самоврядування [1]
Місцеве самоврядування
Дозвільний центр інформує [1]
Дозвільний центр інформує
Історичні та пам’ятні дати [1]
Історичні та пам’ятні дати
Депутатська робота [1]
Інформація про діяльність депутатів міської ради
Пошук
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
SEO sprint - максимальная раскрутка сайтов!

Новини з Нововолинської міської ради

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

ПРАВОВА ОСВІТА – ЗАПОРУКА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
      В усі часи існування людства були певні проблеми з його правової освіти. Проблема пра­вової освіти, доступності права до кожної людини постала перед твор­цями правових приписів разом з появою писаного права. Вже саме використання текстової форми для закріплення правових уста­новок було першою спробою за­безпечення їх доступності. З цього приводу римський юрист Пом­поній писав: „Коли римські закони були запозичені з грецьких держав, то ці закони були записані на дощечках із слонової кістки, роз­міщених на трибунах форуму, щоб ці закони були доступні для сприйняття”. А щоб краще людина могла запам’ятати той чи інший закон, то в давніх державах вони викладались віршованою фор­мою.
   В даний час для українсько­го суспільства особливо гостро стоїть проблема правового все­обучу населення. Адже саме пра­вова освіта покликана стимулю­вати як у дітей ,молоді, так і в дорослого населення поваги до Конституції країни, її законів, на­ціональної символіки, глибокого усвідомлення взаємозв’язку між діями, правами людини та гро­мадянською відповідальністю.
   Функцію координації діяльності органів виконавчої влади щодо правової освіти громадян та мето­дичного забезпечення покладено на Міністерство юстиції України та його територіальні управління. Правова освіта має державне зна­чення, а тому цю сферу діяльності держава регулює відповідними правовими актами. Перш за все, це такі, як Указ Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001 „Про Національну програму правової освіти населення”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.1995 року №366 „Про про­граму правової освіти населення України” та від 26.11.2008 року № 1040 „Про затвердження Загаль­ного положення про юридичну службу міністерства, іншого орга­ну..., а також рішення міської ради від 20.12.2007 року „17/7 „Про міську програму правової освіти населення міста Нововолинська на 2008-2011 роки”.
   З боку міського управління юстиції проводиться певна робота щодо покращення правової гра­мотності громадян міста. Пере­вірки стану правової освіти, яку проводять працівники міського управління юстиції, показують, що на підприємствах, установах і організаціях юрисконсуль­ти теж звертають велику увагу на надання правових послуг для своїх праців­ників.
   Окремі колективи набули та­кого досвіду з даного питання, що міською міжвідомчо-коорди­наційною радою з правової освіти населення рекомендовано його розповсюдити серед інших колек­тивів. Заслуговує уваги досвід правоосвітньої та правовиховної роботи в загальноосвітній школі №7, в дошкільних навчальних закладах №№5, 6, з деяких аспектів правоосвітньої діяльності в місь­кому центрі зайнятості, а також в управлінні праці і соціального захисту населення.
   Так, для прикладу, СЗШ № 7 (директор школи Трофімчук С.О.) істотно відрізняється від інших шкіл міста та області вже тим, що в ній здійснюється поглиблене вивчен­ня правознавства. Тобто, об’єм курсу „Основи правознавства” становить в 10-А класі чотири го­дини на тиждень (140 годин в рік) та в 11-А класі п’ять годин ( 175 годин в рік), в той час як у всіх інших шко­лах –лише по одній годині на тиждень (35 годин в рік), який вивчається тільки в 9-х класах. Школа має великий досвід з питань правової освіти та правового виховання учнів, завдяки чому протягом останніх років вони не скоїли жодного злочину. Учні де­монструють глибокі знання на державній підсумковій атестації, предметних олімпіадах, заочних міських олімпіадах, захисті науко­вих робіт, а 20 відсотків випускни­ків здобувають професію юриста.
   Або ж взяти позитивний досвід з деяких аспектів правоосвітньої діяльності управління праці і со­ціального захисту населення (ке­рів­ник Волчанюк Н.Б.). Но­вацією досвіду є запро­ваджен­ня у відділі соціальних ви­плат і компенсацій талонної сис­теми з прийому гро­мадян, суть якої у тому, що кожний громадянин може взяти у гро­мадській прий­мальні управління або замовити по телефону талон прийому, що дає можливість уникнути черг.
   На реалізацію міської програми правової освіти населення міста на 2008-2011роки, в місті постійно проводилися тижні (декади) право­вих знань, а по окремо розробле­них планах проводились заходи щодо відзначення Дня Соборності України, Дня памяті Героїв Крут, Дня Конституції України, Дня Незалежності України та інші.
   Варто відмітити, що особливе місце в поширенні та пропаганді правових норм займають міські засоби масової інформації. На сторінках газет, в ефірі радіо й телебачення систематично друку­вались та озвучувались матеріали, авторами яких були не лише працівників міського управління юстиції та його структурних під­розділів, а також працівники правоохоронних органів, юрис­консульти та керівники під­приємств, установ і організацій. Не випадково, редактора газети „Наше місто” Лісового І.С. в облас­ному конкурсі „Професіонал” визнано кращим редактором та від­значено золотою пам’ятною медаллю.
    Незважаючи на деякі позитивні здобутки з вищевказаної пробле­ми, слід критично сказати про те, що в цілому в державі, система безперервної правової освіти в певній мірі пробуксовує. На жаль, доводиться констатувати, що рівень дитячої злочинності в країні значний, а рівень правової культури та знання дітьми своїх прав і обов’язків досить низький. До­слідження стверджують, що майже кожна шоста дитина в Україні взага­лі не знає законів, які її захищають.
    Вище вказано, що відповідно до діючих навчальних планів загально­освітніх навчаль­них закладів, правознавство вивчаєть­ся в 9-х класах лише як курс практичного права. А тому вини­кає в кожного із нас логічне питан­ня: як ми мо­жемо будувати право­ву державу, коли учні не знають і не можуть знати основ права? Крім того, цього року наказом Міністра освіти і науки України з навчальних планів неюридичних вузів також виклю­чений курс правознавства. Таким чином, школярі оминають правові знання в школі і такими ж право­вими невігласами виходять з вищих навчальних закладів.
   Як Міністерство освіти і науки України, так і Міністерство юстиції України погоджуються із поло­жен­ням про створення чіткої системи безперервної правової освіти і виховання, починаючи її з дошкіль­ного закладу та продовжуючи у школі і вузі. Проте, міністерства своїми практичними діями не забезпечують створення такої системи в Концепції загальної середньої школи.
   Економічна криза теж негатив­но вплинула на часткове виконання міської програми правової освіти населення, так як заплановані заходи не забезпечені джере­лами фінансування.
   Проте, незважаючи на вказані негаразди, ми будемо і далі успіш­но працювати і виконувати нор­мативно-правові акти, які ре­гулюють ведення правової освіти серед населення міста.
 
Микола Сидорук, начальник міського управління юстиції
Категорія: Мої статті | Додав: Микола1 (17.05.2010)
Переглядів: 2447 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]